Download the Lyrics Toolbar   Free
Lyrics Toolbar
Search and browse lyrics easily and instantly. Search for artists, albums and songs. Includes a popup blocker.
The lyrics toolbar sits unobtrusively at the top of your browser. Right click here and 'save target as' and then run the file.
artist album song
'My Love' by 'Tibob De Nazareth'
from the album 'Ou Anndan M'
All songs by Tibob De Nazareth
All albums by Tibob De Nazareth
Tibob De Nazareth CD Reviews

Lyrics for 'My Love' by 'Tibob De Nazareth'
My Love

Lyrics: Tibob
Music: Tibob

Oh Tibob Cheri
Mwen Pa Santi M Ka Rete Sèl
Rete Rete Rete

Tikè Konfime
Moun Fin Abòde
Pilòt Yo Pare
Cheri Mwen Prale
Ou Te Deja Konn Sa
Mwen Pa Ka Anreta
Salye Manman Papa
Fòk Mwen Lage Sa

Refren 1
Lè M Wè Je W Mouye
Ti Kò W Ap Tranble
Cheri, M Pa Vle Ale
Si Mwen Te Gen Chwa
Mwen Ta Rete La
Doudou, M Pa Ta Ale

Nou Pa P Dezini
Sa Nou Konsanti
Egzijans Lavi
Jodi Fè N Jemi
Janbe Kontinan
Pa Ka Fè N Depaman
Pa Pè "la Fin Des Temps"
Lanmou N Pou Toutan

Refren 1

M Pa Ta Pati Al Lòtbòdlo
Pou Ladoulè N Kase Lezo
(ou Ou Shabadou Wap)
Desten N Kochte Nan Menm Bato
Nou San Lanvè, Nou San Landrèt Nou Se Kaliko

Refren 2
Depi N Piti
Mwen Avè W Se 'my Love'
Vye Movetan
Pa T Fè N Febli
Menm Si M Pati
'you'll Always Be My Love'
Mwen Fè Sèman
Se Pou Lavi

Oohh Men Nanm Mwen An Touman
Mwen Blese Andedan
Menm Si Sa Pran Titan
Mwen Pa Pati Pou Lontan
Men Se Kè Chenbe Cheri (si M Pa Kriye)
Se Kouray M Ap Chèche Manmi (si M Pa Rele)
Tanpri Ban Mwen Lebra Cheri (si M Pa Kriye)
Di Ou 'goodbye' Se Traka
W A Di Yon Kout Ponya (si M Pa Rele)

Oohh Rèv An Nou Se Tokay
Yo Genyen Menm Lonbray
Menm Si Mwen Pa Lakay
Tren Lanmou N Pa P Pèdi Ray
Men Se Kè M Ap Chenbe Cheri (si M Pa Kriye)
Se Kouray M Ap Chèche Manmi (si M Pa Rele)
Pa Ban M Ledo Pou M Ka Ba W Lebra
(si M Pa Kriye)
Maladi Dèy Lanmò Sou Nou Sa San Pouvwa
(si M Pa Rele)
Menm Nan Lesyèl N A Kenbe Fwa

Refren 2

W Mèt Kwè Se Pou Lavi
Nou Pa P Pèdi Pari
Lanmou Sa A Pa Gen Pri
Li Pa P Ba Nou Manti
Lanfè Kou Paradi
Men Se Ou Mwen Chwazi
Se Vre Cheri San Ou M Pa Gen Lavi

Refren 2

Men Mwen Se Ou Ou Se Mwen Doudou
Mwen Se 'my Love' Ou
Ou Se 'my Love' Mwen
Menm Si N Jemi Nou Pa P Fini Cheri
Wi Se Pou Lavi N Deja Konsanti

Produced By: Tibob
Keyboards: Tibob
Bass (synth): Tibob
Guitars: Youyou
All Backgrounds: Tibob
Vocal Arr: Feghens
Vocal Intro: Rosey Duvet

**** **** **** ****
My Love

My Ticket Is Confirmed
Passengers Are Aboard
The Pilots Are Ready
Honey, Iím Leaving
You Already Know It
I Canít Be Late
Bye Mom, Bye Dad
Iíve Got To Go On

Chorus 1
Looking At Your Wet Eyes
Feeling Your Trembling Body
Honey, I Wanna Stay
I Donít Wanna Go, Darling
If I Had To Choose
Iíd Stay Here With You
Honey, Iíd Never Leave

Weíll Never Break Apart
Thatís Our Commitment
Lifeís Obligations
Are Shaking Us Up
Crossing Continents
Can Do Us No Harm
Our Love Will Survive
Until The End Of Times

Chorus 1

Iíd Never Cross The Oceans
To Cause Us Pains And Sorrows
Ouhouh Shabanouhap!
Our Destinies Are On The Same Ship
Top To Bottom And Inside Out
Weíre Merged With Each Other

Chorus 2
We Were Merely Kids
We Called Each Other ďmy LoveĒ
Bad Times Wonít Weaken Us
From Any Distance
Youíll Always Be My Love
I Swear On My Soul
This One Is For Life!

Ouhouh My Soul Has Torments
Iím Bleeding From Inside
Thatíll Be For A While
But Iím Not Gone For Too Long

Iím Barely Holding On
Not To Shed Tears
In Your Eyes
Iím Looking For Strength
So I Donít Scream
Please Always Hold My Hand
Not To Shed Tears
To Say Good Bye Is Torturous
More Stabbing Than A Knife
So I Donít Scream

Ouhouh Our Dreams Are Twins
They Have The Same Shadow
I May Not Be By Your Sides
But My Love Is By Your Heart

Iím Barely Holding On
Not To Shed Tears
In Your Eyes
Iím Looking For Strength
So I Donít Scream
Donít Turn Your Back On Me
So I Always Hold My Hand To You
Not To Shed Tears
Illness, Poverty And Death
Nothing Can Destroy Us
So I Donít Scream
Even In Heaven Weíll Hold Hands

Chorus 2

You Are My ďmy LoveĒ
And I Am Your ďmy LoveĒ
Weíll Never Let Go
Amidst Storms And Tornadoes
Weíll Always Stand Strong
Nothing Will Defeat Us
Cause This Is For Life
And We Both Agree
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9


Home

All lyrics are provided for informational and educational purposes only. Lyrics are
subject to all international copyright laws and remain the property of their respective owners.