Download the Lyrics Toolbar   Free
Lyrics Toolbar
Search and browse lyrics easily and instantly. Search for artists, albums and songs. Includes a popup blocker.
The lyrics toolbar sits unobtrusively at the top of your browser. Right click here and 'save target as' and then run the file.
artist album song
'Hej Gamle Man' by 'Abba'
from the album 'Thank You For The Music'
All songs by Abba
All albums by Abba
Abba CD Reviews

Lyrics for 'Hej Gamle Man' by 'Abba'
Han Står Ptorget Varje Dag
En Vänlig Gammal Man
Hans Hår är Lite Grånat
Under Mössans Röda Band
Med Blanka Knappor I Sin Rock
Och Bössan I Sin Hand
Han Vet Nog Ganska Väl
Vad Vi Vill Fråga Om Ibland

Hej Gamla Man!
Kan Du Visa Oss Den Väg Som Vi Ska Gför At Fkomma Dit Som Vi Vill N
Hej Gamla Man!
Kanske är Det Vi Som Gör Något Fel änddu Har Ju Allt Som Vi Har Svårt Att F
Han Verkar Kanske Trött Ibland
Vem Skulle Väl Rmed
Att Lysa Upp En Väg För Någon
Som Aldrig Kunnat Se
Men Trots Att Han Har Stott Där Nu
I Alla Dessa år
Sverkar Det Phonom Som Har Kommit Dit Igår

Hej Gamle Man!
Kan Du Visa Oss Den Väg Som Vi Ska Gför At Fkomma Dit Som Vi Vill N
Hej Gamle Man!
Kanske är Det Vi Som Gör Något Fel änddu Har Ju Allt Som Vi Har Svårt Att F

Hej Gamla Man!
Kan Du Visa Oss Den Väg Som Vi Ska Gför At Fkomma Dit Som Vi Vill N
Hej Gamla Man!
Kanske är Det Vi Som Gör Något Fel änddu Har Ju Allt Som Vi Har Svårt Att F


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9


Home

All lyrics are provided for informational and educational purposes only. Lyrics are
subject to all international copyright laws and remain the property of their respective owners.